Postnummer-värdeplot

Du måste vara registrerad och inloggad för att använda denna funktion

Denna funktion tillåter dig visualisera en serie med postnummer som cirklar i en densitetsplot på en karta, där cirkelns storlek är proportionell mot hur många gånger ett postnummer förekommer i serien.

Detta kan t.ex. användas för att se var dina kunder finns, eller eller någon annan situation där du vill visualisera förekomsten av postnummer.

Exempel: