GeoSök logo
Ej inloggad | logga in

GeoSök API

API-nyckel

För samtliga API-anrop krävt en giltig API-nyckel. För att få en API-nyckel behöver du bara registrera dig på sajten, och för det kostnadsfria kontot kan du göra upp till 50 anrop per dygn.

Hämta ort, latitud och longitud för ett postnummer

Via detta api-anrop kan man hämta latitud och longitud för ett postnummer via ett http-anrop och svaret returneras i JSON-format. En giltig URL för anrop ser ut så här:

http://www.geosok.se/api/api.php?zip=xxxxx&key=[API_KEY]

Där xxxxx är ett femställigt postnummer utan mellanslag eller liknande. Färre än 5 siffor returnerar ett fel, medan vid anrop med mer än fem siffor används bara de fem första. Din personliga api-nyckel hittar du på din kontosida (om du är inloggad)

Ett typiskt svar (i JSON-format med Content-type: application/json) kan se ut så här:

{"Location":[{"city":"Stockholm","latitude":"59.3323959","longitude":"18.0402163","accuracy":"6"}]}

Denna sträng kan sedan avkodas t.ex. i PHP. Mer om detta finns att läsa här.

Hämta avstånd mellan två postnummer (geografiskt)

Man kan hämta geografiskt avstånd (i kilometer) mellan två postnummer via ett http-anrop till vårt API. Svaret returneras i JSON-format.

Ett anrop kan se ut så här:

http://www.geosok.se/api/api.php?key=[API_KEY]&zip=41130&zip2=10510

och svaret kan då se ut så här:

{"Location":{"distance":397.950299465,"zip":41130,"zip2":10510}}

Denna sträng kan sedan enkelt avkodas med php json_decode.

Hämta färdsträcka mellan två postnummer

Man kan hämta färdsträcka (i kilometer) mellan två postnummer via ett http-anrop till vårt API. Svaret returneras i JSON-format.

Ett anrop kan se ut så här:

http://www.geosok.se/api/api.php?key=[API_KEY]&zip=41130&zip2=10510&mode=driving

och svaret kan då se ut så här:

{"Location":{"distance":{"driving":{"dist":468.62,"time":"4 hours 51 mins"},"geo":{"dist":397.95,"time":"-"}},"zip":41130,"zip2":10510}}

Denna sträng kan sedan enkelt avkodas med php json_decode.

Giltiga värden på mode är driving, walking, bicycling, transit

Om ett eller flera postnummer inte existerar/är ogiltigt så returneras strängen "Zip not found". Det är också viktigt att postnummerna har rätt format (5 siffror utan mellanslag eller andra tecken). Notera att detta API-anrop f.n. kostar 20 API-krediter

API för att hämta postnummer inom en viss radie

Vi har lagt upp ett beta-api för att hämta postnummer inom en angiven radie från ett angivet postnummer.

http://www.geosok.se/api/api_beta.php?key=[API_KEY]&call=r&rad=2&zip=41130

Parameter "rad" ska vara i kilometer och [API_KEY] får man när man registrerar sig på sidan. I dagsläget returneras max 200 postnummer (kan komma att ändras).

Anropet returnerar JSON:

{"Locations":[{"zip":"40010","distance":0.816096500653,"lat":"57.7001375","lon":"11.9738685"}]}

Observera att denna api-funktion är i beta och att oväntade resultat kan förekomma, samt att specifikationen kan ändras utan förvarning.


Upptäck fler produkter på GeoSök

- Annons -

Interaktivt innehåll till dina presentationer - Wyzrr.com


Engagera din publik med omröstningar, tyck-till och kunskapstest.