GeoSök logo
Ej inloggad | logga in

Datakvalitet

Hämta ort, latitud och longitud för ett postnummer

Här presenteras lite fakta omkring databasen som GeoSok bygger på. Det pågår ett ständigt arbete att förbättra kvaliteten på databasen. Vidare mäter vi att antal parametrar som indikerar den aktuella kvaliteten för att du som kund/användare skall kunna bedömma de resultat du kan förvänta dig.

Antal postnummer i databasen: 16565

Förekomst: >99.999% positiva test*

Kvalitetsparameter: 3.001 av totalt 34394 utvärderade postnummer**

* Avser slumpvisa jämförelser med officiella uppgifter där överensstämmelse av förekomst av postnummer testas. Siffran anger procentandelen korrekta träffar (finns/finns inte) som statistiskt kan förvänas vid ett stort antal test.

** Detta är ett genomsnittsvärde på ett antal utvärderade databasposter och ger relativt mått på den geografiska kodningens tillförlitlighet.


Upptäck fler produkter på GeoSök

- Annons -

Interaktivt innehåll till dina presentationer - Wyzrr.com


Engagera din publik med omröstningar, tyck-till och kunskapstest.