Demo/template data file loaded

Choroplethgenerator: Svenska kommuner

Använd den här visualiseringsgeneratorn för att skapa en s.k. choropleth, eller ett geografiskt kartdiagram för svenska kommuner. Den här typen av graf lämpar sig för att visualisera data med en geografisk kontext. Se exempelfilen nedan hur att formattera datan.

Ladda ner exempel på csv-fil

1. Din data

Se exempelfil för giltigt format.


2. Inställningar


0.04,0.1,0.16,0.22,0.28,0.34,0.4,0.46

3. Ladda ner din kartgraf

Aktivera denna funktion genom att registrera dig och/eller logga in.