Nytt API-anrop returnerar färdväg och tid mellan två postnummer

1 mars, 2016

Idag lanserar vi en ny API-funktion som ger färsträcka och färdtid mellan två postnummer, för olika transportsätt. API-anropen dokumenteras här. I korthet ser det nya anropet ut på samma sätt som det tidigare för geografiskt avstånd mellan två postnummer, med tillägget att man tar med parametern mode i queryn:

http://www.geosok.se/api/api.php?key=[API_KEY]&zip=41130&zip2=10510&mode=driving

och svaret kan då se ut så här:

{"Location":{"distance":{"driving":{"dist":468.62,"time":"4 hours 51 mins"},"geo":{"dist":397.95,"time":"-"}},"zip":41130,"zip2":10510}}

Denna sträng kan sedan enkelt avkodas med php json_decode.

Giltiga värden på mode är driving, walking, bicycling, transit

där transit avser färd med kollektivtrafik.

För närvarande kostar detta anrop 20 API-krediter på grund av en tyngre overhead. Jag hoppas att denna funktion skall komma till god användning. Kommentera gärna.

Exportera som CSV-fil

27 november, 2015

För att förenkla export av genererade tabeller har vi nu implementerat en funktion som medger en smidig export av data från en slagning i form av CSV-fil som enkelt kan öppnas i MS Excel. Funktionen är för närvarande aktiverad för tjänsterna Avståndstabell postnummer och Postnummer inom radie.  Genom att klicka på länken “Ladda ner tabell i CSV-format” så påbörjas hämtning av datan i CSV-format, som du kan spara på din dator. Enkelt!

Utveckling och underhåll av GeoSök upphör

21 oktober, 2013

På grund av förändringar i Googles kart-API så kommer vissa funktioner på GeoSök att upphöra att fungera från och med den 19:e november. Andra funktioner, som vårt eget API kommer att fortsätta att fungera i överskådlig framtid. Vi kommer dock inte att utveckla eller porta GeoSöks funktioner till det nya API:et från Google, och ingen support kommer heller att lämnas. Detta av tidmässiga och finansiella skäl. GeoSök har varit en mycket liten avknoppning på vår egentliga verksamhet, och vi kan inte längre motivera den tid och de kostnader som utveckling och drift medför.

Inga nya premiumkonton kan tecknas från och med idag. Betalda och löpande konton kommer dock fortsätta att fungera som vanligt till dess att de löper ut.

Det känns givetvis trist att överge ett så pass spännande projekt, men vi hoppas ändå att det kommit till någon nytta under de år som tjänsten funnits.

Uppdatering 140428: Då vi fått in en ny intressent så har vi omvärderat det tidigare beslutet och kommer att fortsätta att underhålla geosök.se, och även utveckla funktionerna. Vi är givetvis glada att kunna behålla tjänsten som ändå uppskattats av många.

Svenska dagbladet avänder GeoSök API

5 januari, 2012

Det är lite kul att kunna berätta att SVD använder vårt API i en ny webb-applikation om Inflyttade Stockholmare.

I appen får användaren berätta om när denne flyttade till Stockholm och hur han/hon känner eller identifierar sig. I formuläret finns också ett fält för postnummer. Postnumret används sedan för att geokoda inlägget med hjälp av vårt API.

Grymt kul naturligtvis, och det visar på vilka kreativa möjligheter vårt API ger.

API: hämta avståndet mellan två postnummer

16 november, 2011

Vi har nu uppdaterat API:et så att man kan hämta geografiskt avstånd (i kilometer) mellan två postnummer via ett http-anrop. Svaret returneras i JSON-format.

Ett anrop kan se ut så här:

http://www.geosok.se/api/api.php?key=[APIKEY]&zip=41130&zip2=10510

och svaret kan då se ut så här:

{"Location":{"distance":397.950299465,"zip":41130,"zip2":10510}}

Denna sträng kan sedan enkelt avkodas med php json_decode.

Om ena eller båda postnummerna inte existerar så returneras strängen “Zip not found”. Det är också viktigt att postnummerna har rätt format (5 siffror utan mellanslag eller andra tecken).

Hämta postort automatiskt till dina formulär

11 november, 2011

Det är ett faktum att internetanvändare är lata av naturen. De vill anstränga sig så lite som möjligt och speciellt avskyr de att fylla i formulär.

Därför är det bra om man underlättar för dem, och ett sätt är att automatiskt hämta postort när de fyllt i sitt postnummer. Det är ju egentligen redundant information, men de flesta system och användare förväntar sig ändå postorten i en adress.

Via GeoSöks API kan du via ett ajax-anrop hämta postort och automatiskt fylla i textfältet för postort, t.ex. med jQuery och ett skript som hämtar informationen från GeoSök.

Följande enkla exempel anropas med postnumret i URL:en och hämtar via API:et den postort som numret tillhör och returnerar resultatet i JSON-format. Detta skript anropas lämpligen med jQuery det ögonblick användaren fyllt i sitt postnummer.

$postnummer = intval($_GET[zip]);
$fileData = @file_get_contents('http://www.geosok.se/api/api.php?key=[APIKEY]&zip='.$postnummer);
$geod = json_decode($fileData,TRUE);
$geoData = $geod[Location][0];
if($geoData[latitude]<1) {
$fileData = @file_get_contents('http://www.geosok.se/api/api.php?key=[APIKEY]&zip='.$postnummer);
$geod = json_decode($fileData,TRUE);
$geoData = $geod[Location][0];
}
$points = array();
array_push($points, array('city' => $geoData[city]));
echo json_encode(array("Location" => $points));